วันครูอำเภอเทพา 16-1-2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเทพา( ข้อมูลภาพจาก : ผอ.อายุ หีมงอย ร.ร.นิคมสร้างตนเองเทพา 3)