โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3 Tel: 074-894-821 Fax : 074-894-821 ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ https://www.kjd.ac.th/ Wed, 18 May 2022 13:32:25 มหกรรมกีฬาประเพณีสี่สัมพันธ์ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฏาคม 2562 https://www.kjd.ac.th//?name=news&file=readnews&id=63 https://www.kjd.ac.th//https://www.kjd.ac.th//icon/news_1562554755.jpg

มหกรรมกีฬาประเพณีสี่สัมพันธ์ครั้งที่ 33  ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฏาคม 2562

1562554755
20-6-2562 : กิจกรรมวันไหว้ครูของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3 https://www.kjd.ac.th//?name=news&file=readnews&id=62 https://www.kjd.ac.th//https://www.kjd.ac.th//icon/news_1561004115.jpg

20-6-2562 : กิจกรรมวันไหว้ครูของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3 ปรับเปลี่ยนรูปแบบตามสังคมพาหุวัฒนธรรม  เพื่อผดุงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทย

 

1561004115
เหนื่อยนัก พักหน่อยสำหรับครอบครัวของเรา "โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3" 28-29 มีนาคม 2562 ณ อิงธารรีสอร์ท อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล https://www.kjd.ac.th//?name=news&file=readnews&id=53 https://www.kjd.ac.th//https://www.kjd.ac.th//icon/news_1553875008.jpg

-

1553875008
วันครู 16 มกราคม 2562 ร.ร.บ้านควนเจดีย์ อำเภอเทพา https://www.kjd.ac.th//?name=news&file=readnews&id=44 https://www.kjd.ac.th//https://www.kjd.ac.th//icon/news_1547645473.jpg

.

1547645473
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ 8-10 มค 2561 (ปฐมวัย) https://www.kjd.ac.th//?name=news&file=readnews&id=41 https://www.kjd.ac.th//https://www.kjd.ac.th//icon/news_1547048605.jpg

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ 8-10 มค 2561  (ปฐมวัย)

1547048605
ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง จ.ตรัง 8-1-2562 https://www.kjd.ac.th//?name=news&file=readnews&id=40 https://www.kjd.ac.th//https://www.kjd.ac.th//icon/news_1547048476.jpg

ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง จ.ตรัง 8-1-2562

1547048476
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 30-11-2561 https://www.kjd.ac.th//?name=news&file=readnews&id=32 https://www.kjd.ac.th//https://www.kjd.ac.th//icon/news_1543583551.jpg

กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 30-11-2561  ใบเสร็จรับเงินที่รับจากร้านฯ นำไปใส่กล่องแล้วนำมาจับรางวัลทุกสิ้นเดือน เพื่อแก้ปัญหาการทิ้งขยะ  และเป็นการฝึกนักเรียนให้มีวินัย  ซื่อสัตย์ สุจริต

 

1543583551 ทีมงานหนุ่มน้อย สาวน้อยกับวันใกล้เกษียณอายุ https://www.kjd.ac.th//?name=news&file=readnews&id=19 https://www.kjd.ac.th//https://www.kjd.ac.th//icon/news_1542386239.jpg

ดูภาพทั้งหมด-ทีมงานหนุ่มน้อย สาวน้อยกับวันใกล้เกษียณอายุ

1542386239
กิจกรรมเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัย-การทำไข่ครก https://www.kjd.ac.th//?name=news&file=readnews&id=14 https://www.kjd.ac.th//https://www.kjd.ac.th//icon/news_1542385387.jpg

กิจกรรมเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัย-การทำไข่ครก

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

1542385387
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัย - จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน https://www.kjd.ac.th//?name=news&file=readnews&id=13 https://www.kjd.ac.th//https://www.kjd.ac.th//icon/news_1542385095.jpg

กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัย - จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน

ดูภาพทั้งหมด 1542385095