ระบบจัดการพิมพ์เกียรติบัตรงานต่าง ๆ

ลำดับ
รายการ/งาน
1
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน อ.เทพา  ปี 59  
2
มหกรรมกีฬา อ.เทพา ปี 57  
3
มหกรรมกีฬา สพป.สข. 3 ปี 57  
4
ศิลปหัตถกรรมฯ อ.เทพา ปี 58  
5
กีฬา จชต ปี 59 24-25 มีค 59  
6
ศิลปหัตถกรรมฯ อ.เทพา  ปี 60  
7
กีฬาอำเภอเทพาปี 2561  
8
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2561  
9
กีฬาอำเภอเทพา ปี 2562