โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3 Tel: 074-894-821 Fax : 074-894-821 ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.kjd.ac.th/ Wed, 19 Jun 2019 16:31:28 เหนื่อยนัก พักหน่อยสำหรับครอบครัวของเรา "โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3" 28-29 มีนาคม 2562 ณ อิงธารรีสอร์ท อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล http://www.kjd.ac.th//?name=news&file=readnews&id=53 http://www.kjd.ac.th//http://www.kjd.ac.th//icon/news_1553875008.jpg

-

1553875008
วันครู 16 มกราคม 2562 ร.ร.บ้านควนเจดีย์ อำเภอเทพา http://www.kjd.ac.th//?name=news&file=readnews&id=44 http://www.kjd.ac.th//http://www.kjd.ac.th//icon/news_1547645473.jpg

.

1547645473
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ 8-10 มค 2561 (ปฐมวัย) http://www.kjd.ac.th//?name=news&file=readnews&id=41 http://www.kjd.ac.th//http://www.kjd.ac.th//icon/news_1547048605.jpg

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ 8-10 มค 2561  (ปฐมวัย)

1547048605
ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง จ.ตรัง 8-1-2562 http://www.kjd.ac.th//?name=news&file=readnews&id=40 http://www.kjd.ac.th//http://www.kjd.ac.th//icon/news_1547048476.jpg

ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง จ.ตรัง 8-1-2562

1547048476
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 30-11-2561 http://www.kjd.ac.th//?name=news&file=readnews&id=32 http://www.kjd.ac.th//http://www.kjd.ac.th//icon/news_1543583551.jpg

กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 30-11-2561  ใบเสร็จรับเงินที่รับจากร้านฯ นำไปใส่กล่องแล้วนำมาจับรางวัลทุกสิ้นเดือน เพื่อแก้ปัญหาการทิ้งขยะ  และเป็นการฝึกนักเรียนให้มีวินัย  ซื่อสัตย์ สุจริต

 

1543583551 ทีมงานหนุ่มน้อย สาวน้อยกับวันใกล้เกษียณอายุ http://www.kjd.ac.th//?name=news&file=readnews&id=19 http://www.kjd.ac.th//http://www.kjd.ac.th//icon/news_1542386239.jpg

ดูภาพทั้งหมด-ทีมงานหนุ่มน้อย สาวน้อยกับวันใกล้เกษียณอายุ

1542386239
กิจกรรมเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัย-การทำไข่ครก http://www.kjd.ac.th//?name=news&file=readnews&id=14 http://www.kjd.ac.th//http://www.kjd.ac.th//icon/news_1542385387.jpg

กิจกรรมเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัย-การทำไข่ครก

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

1542385387
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัย - จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน http://www.kjd.ac.th//?name=news&file=readnews&id=13 http://www.kjd.ac.th//http://www.kjd.ac.th//icon/news_1542385095.jpg

กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัย - จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน

ดูภาพทั้งหมด 1542385095 กิจกรรมฝึกอาชีพ -การทำขนมไทยพื้นบ้าน http://www.kjd.ac.th//?name=news&file=readnews&id=12 http://www.kjd.ac.th//http://www.kjd.ac.th//icon/news_1542384647.jpg

กิจกรรมฝึกอาชีพ -การทำขนมไทยพื้นบ้าน

1542384647
กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง "อย่านอนตื่นสาย อย่าอายทำกิน อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา" http://www.kjd.ac.th//?name=news&file=readnews&id=11 http://www.kjd.ac.th//http://www.kjd.ac.th//icon/news_1542384228.jpg

กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง "อย่านอนตื่นสาย อย่าอายทำกิน อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา"

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

1542384228